Press Cartoon Europe

Dinsdag 18 Juni 2024

De persoonsgegevens die u hierbij verstrekt worden opgenomen in de bestanden van PCB vzw, Emile Feronstraat 168, 1060 Brussel.

Deze gegevens worden door PCB verwerkt in het kader van de ledenadministratie, het beheer van de publieksprijs en eventueel enkele marktstudies met betrekking tot de populariteit van cartoons in de pers.

PCB garandeert dat de verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld en onder geen enkele voorwaarde aan derden zullen worden bekend gemaakt.

Als u bezwaren en/of suggesties hebt t.o.v. het gebruik van deze website kan u ons dit meedelen per email () of per brief.