Press Cartoon Europe

Wednesday 22 May 2024

Henryk_Cebula

„?wi?ty bolszewik”: Kinga Mata?owska przypomina posta? Dziadka Mroza, który na Wschodzie jest wci?? popularny, chocia? zdarza mu si? wspó?pracowa? z komornikami.

"Holy Bolshevik": King Mata?owska resembles the form of Father Frost, which in the East is still popular, even though he happens to work with the bailiffs.