Press Cartoon Europe

Wednesday 22 May 2024

Henryk_Cebula

„2555 dni ?wira”: Nies?ychane! Co?, co zwykli?my uwa?a? na zbrodnicze praktyki stosowane w Zwi?zku Radzieckim, istnieje w Polsce. Mateusz Cie?lak pisze o niewygodnych, cho? ca?kiem zdrowych ludziach zamykanych w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku.


"2555 days Freak": Incredible! Something that we used to watch on the murderous practices of the Soviet Union, there are in Poland. Mateusz Cie?lak writes about uncomfortable, though quite healthy people closed in a psychiatric hospital in Rybnik.