Press Cartoon Europe

Monday 17 June 2024

Czeslaw Przezak

Rysunek zamieszczony w nr 25 Fenamizah - marzec 2014 - 5 miejsce w konkursie 07OSKARfest 2014/Chorwacja
Tytu? : "Queen Mary 2"

The example shown in No. 25 Fenamizah - March 2014 - 5th place in the competition 07OSKARfest 2014/Croatia
Title: "Queen Mary 2"