Press Cartoon Europe

Sunday 14 July 2024

Czeslaw Przezak

Tytu? - "Pomoc humanitarna"

Title - "Humanitarian Aid"