Press Cartoon Europe

Wednesday 21 February 2024

Czeslaw Przezak

Tytu? - "Pomoc humanitarna"

Title - "Humanitarian Aid"