Press Cartoon Europe

Dimanche 15 September 2019

Bujny -

  • Bujny
  • 30/03/2014
  • Pomorski Przegl-d Gospodarczy

Nowy porz?dek ?wiata. Globalne korporacje zamiast pa?stw?

New world order. Global corporations instead of the states?