Press Cartoon Europe

Saturday 20 April 2024

Sofia

ABOUT FREEDOM
Verbeelding
van vrijheid
Angst voor misdrijf houdt gevangen
Vrij? Nee. MevrouwClaasen uit Breda
voelt zich niet vrij. Integendeel.
„Wij leven niet in vrijheid. Wij leven
in eenwereld waarin we steeds alert
moeten zijn op overvallers, dieven

ABOUT FREEDOM imagination
of Freedom
Fear of crime imprisons
Free? No. MevrouwClaasen from Breda
does not feel free. On the contrary.
"We do not live in freedom. we live
OneWorld in which we increasingly alert
need to robbers, thieves and
deceivers. Alway